همه دسته بندی ها
EN
ثبات برای کیفیت بالا و خدمات عالی

صفحه اصلی> آزمایشگاه

استاندارد ساخت بالا

محیط آزمایشگاهی

دستگاه کشش

دستگاه کشش

تستر بازتاب پشت

تستر بازتاب پشت

تست کننده مقاومت نفوذپذیری آب

تست کننده مقاومت نفوذپذیری آب

تستر مقاوم در برابر شعله

تستر مقاوم در برابر شعله

میکروسکپ

میکروسکپ

تستر فلورسانس

تستر فلورسانس

دستگاه تست ثبات نور

دستگاه تست ثبات نور

ما آزمایشگاه‌های آزمایشی ایجاد کرده‌ایم تا همه مواد خام خود را آزمایش کنیم، مانند نور فلورسنت پارچه‌ای با دید بالا و درخشندگی نوار بازتابی. بنابراین ما اطمینان داریم که لباس های بازتابنده ما دارای مقاومت عالی در برابر آب و آتش هستند.